top of page

ÞAKFRÁGANGUR

Þakgerð A.A     Steinsteypa - IKO fast dry primer - IKO shield ALU3 T/F - Einangrun - IKO base P4000 T/F - IKO powerflex 4 AD/F ICE - Farg  

Uppbygging:    

  1. Steinn 

  2. Rakasperra - IKO shield ALU3 T/F

  3. Einangrun

  4. Undirlag - IKO base P4000 T/F 

  5. Yfirlag - IKO powerflex 4 AD/F ICE

Liður 1.                             Rakasperra

                  Tekið er við þakplötu hreinni og tilbúinni til pappalagnar.

Grunnur:      Þakflötur  sem leggja skal á er grunnaður með  IKO fast dry primer. Flöturinn verður að vera hreinn og laus við fitu. Fjarlægja                             þarf nibbur og ójöfnur áður en grunnun hefst. IKO fast dry primer er fljótþornandi grunnur sem þornar á u.þ.b. 20 til 40 mín.

                  Þegar flötur hefur verið grunnaður skal leggja rakavörn, eitt lag af IKO shield ALU3 T/F. Rakavörnin er heilsoðin á flötinn með                            eldsuðu og skarast 8-10 cm. IKO shield ALU3 T/F er fjölliðu blandaður asfaltdúkur með álfólíu til varnar rakaflæðis upp í                                      einangrun. Efnisþyngd dúksins er 4,3 kg/m2.


 

Liður 2.                            Einangrun

                    Þegar valin er einangrun fyrir heitt þakkerfi ofan á steypta plötu bjóðum við upp á tvo möguleika:
 

         Liður 2.1.         IKO enertherm ALU

                    IKO enertherm ALU er PIR einangrun (polyisocyanurate) sem er harðspressuð einangrun ætluð fyrir heit þakkerfi. Plöturnar eru                          lagðar í einu lagi ofan á rakavörnina þannig að þær liggji þétt að köntum og vel saman. Plöturnar eru nótaðar saman. Vanda                              skal sérstaklega við niðurföll og kanta.

         Liður 2.2.        Steinullareinangrun

                    Þegar steinullareinangrun er valin er hún lögð í tveimur lögum af einangrun. Fyrra lagið kallast undirlagsplata og það seinna                              kallast yfirlagsplata. Undirlagsplatan er lögð beint ofan á rakasperruna og yfirlagsplatan síðan lögð ofan á.
 

 

Liður 4.                             Pappalögn (vatnsvörn)

 

          Á þakið koma tvö lög af þakpappa.

Undirlag:     Undirlagið, IKO base p4000 T/F er lagt ofan á einangrunina  og eldsoðið saman á samskeytum. Það er fest niður með rósettum                         boruðum í stein. Fjöldi festinga fer eftir útreikingum tæknideildar framleiðanda festinga. Pappinn skarast 8-10 cm á langhliðum                           og skammhliðum. Pappalagið er lagt í stefnu vatnshallans. IKO base P4000 T/F er sendinn SBS asfaltdúkur. Efnisþyngd er 5,6                           kg/m2. Styrktarmottan í pappanum er polyester 180 gr/m2.

Yfirlag:         Yfirlagið, IKO powerflex 4 AD/F ICE, er eldsoðið á undirlagið og lagt í sömu stefnu. Yfirlagið er lagt þannig að samskeyti á                                   undirlagi komi ca á miðja rúllu yfirlags. Pappinn skarast eins og undirlagið. IKO powerflex 4 AD/F ICE er sendinn SBS asfaltdúkur.                       Efnisþyngd er 5,6 kg per m2. Styrktarmottan í pappanum er polyester 180 gr/m2.

Kantar:         Á kanta er notaður sami dúkur og í yfirlag á fleti.

                    Litur á steinmulningi: Dökk grár

Þyngd         10,1 kg/m2   

Liður 5.                             Festingar

                  Festingarnar sem við notum heita Guardian ASTL og eru
                         ætlaðar sem festingar fyrir heit þök ofan á steypta plötu. 

Liður 6.                             Niðurföll

                    Niðurföllin sem við notum koma frá Klober og Eternoivica. Niðurföllin eru eldsoðin á undirlagið er pappalögn við undirlag er lokið.

                    Ganga verður vel frá þéttingu þeirra áður en yfirlagsdúkur kemur yfir. Að lokum er yfirlagsdúkur eldsoðinn á undirlagið og yfir                            niðurföll. 

 

Liður 7.                             Loftunartúður

 

                  Loftunartúður sem við notum koma frá Klober og Eternoivica. Loftúðan eru eldsoðin á yfirlagið  er pappalögn við það er lokið.                            Ganga verður vel frá þéttingu þeirra fyrir lokafrágang. Að lokum er yfirlagsdúkur eldsoðinnyfir fláns á loftunartúðu

Liður 8.                             Svanaháls fyrir rafmagnsstrengi.

                     Svanahálsarnir sem við notum koma frá Klober. Svanahálsinn er eldsoðinn á yfirlagið er pappalögn við það er lokið. Ganga                                 verður vel frá þéttingu þeirra fyrir lokafrágang. Að lokum er yfirlagsdúkur eldsoðinn yfir fláns á svanaháls.

astl.png
bottom of page